Tien kleine visjes

Tien kleine visjes
Die zwommen naar de zee
Moeder zei:
Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot
Want in de zee zwemmen haaien
En die bijten je


blub, blub, blub, blub-blub-blub
blub, blub, blub, blub-blub-blub

  • Negen kleine visjes
  • Acht kleine visjes
  • Zeven kleine visjes
  • Zes kleine visjes
  • Vijf kleine visjes
  • Vier kleine visjes
  • Drie kleine visjes
  • Twee kleine visjes

Eén klein visje
Die zwom naar de zee
Moeder zei:
Maar ik ga niet mee
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot
Want in de zee zwemmen haaien
En die bijten je dood.....